Nybyggeri og opvarmning

Varme virker også mod fugt

Ruskol tilbyder opvarmningsløsninger til byggeri. Er lufttemperaturen i byggeriet lav, anbefales det at affugtning suppleres med varme for at opnå den hurtigste tørretid.

Ønsker du udtørringen gennemført ved en lav temperatur, skal du være opmærksom på, at udtørringen tager mere end tre gange så lang tid, fordi varmen øger fordampningen fra overfladerne. Ruskol har næsten alle former for opvarmningsmateriel og tanke til udlejning, vi opstiller materiel og sikrer derfor en tilpas temperatur både i forbindelse med udtørring, men også i forhold til arbejdsmiljøreglerne.

Opvarmning med varmekanoner

Udtørring med varmekanoner baserer sig på det samme princip som naturlig udtørring, men har den fordel, at de kan bruges året rundt uafhængigt af udeluftens temperatur og fugtighed.

Anvendelse af varmekanoner forudsætter altid ventilation, så den fugtige luft bringes ud af bygningen, f.eks. gennem åbne vinduer eller lignende. Sker det ikke kan der hurtigt opstå skimmelskader på bygningsdele på grund af den høje indendørs fugtighed og dannelse af kondens på kolde flader.

Anvendelse af varmekanoner i kombination med forsvarlig ventilering er særlig effektiv i vinterperioden, fordi udeluften er tør. Når den tørre luft bringes ind i bygningen og opvarmes kan den rumme store mængder fugt, der fremmer tørreprocessen. Anvendelsen af varmekanoner er en effektiv måde at fremme udtørringen på og nedbringe den samlede udtørringstid, men det er vigtigt ikke at anvende for megen varme og for høje temperaturer, der kan skade andre bygningsdele. Udtørringen bør altid følges ved måling af fugtindholdet i bygningens konstruktioner.

Er fjernvarmen tilsluttet byggeriet er en af de nemmeste og billigste løsninger opvarmning med kaloriferer. Vi står gerne for opsætning af kaloriferer, dog skal tilslutningen og afspærringshanerne til fjernvarmestrengen udføres af en autoriseret VVS-mand,

Opvarmning og affugtning er ofte en stor strømsluger på byggepladsen, vi kan derfor også være behjælpelig med generator fremlejning, således, at det ikke går ud over de andre håndværksgrupper, når der skal affugtes og varmes op.

I forbindelse med leje af tanke og generator henviser vi her til at afgifterne på dieselolien kan trækkes fra hos skat, hvis opvarmningen er en proces varme. Vi vil gerne være behjælpelige med linket til ansøgningen hos Skat, men har ingen indflydelse på Skats afgørelse.

Kaloriferer og varmeblæsere

Opvarmning er ofte en stor strømsluger på byggepladserne.

Med næsten alle former for opvarmningsmateriel og tanke til udlejning, opstiller vi gerne det hele og sikrer derfor en tilpas temperatur både i forbindelse med udtørring, men også i forhold til arbejdsmiljøreglerne.

En af de nemmeste og billigste løsninger, hvis fjernvarmen er tilsluttet byggeriet, er opvarmning med kaloriferer flader.

Ruskol a/s tilbyder udlejning, ophængning og montering af disse, dog skal tilslutningen og afspærringshanerne til fjernvarmestrengen udføres af autoriseret VVS-installatør.

Ruskol tilbyder desuden udlejning af varmeblæsere til hurtig opvarmning.