Fugtteknisk rådgivning

Brug Ruskol som sparringspartner under hele byggeprocessen

Ruskol er specialister i fugt og fugtteknisk rådgivning og læner os altid op af bygningsreglementet BR18. Vi har arbejdet med fugt i mere end 40 år, og vi deler gerne vores viden omkring fugt, skimmel, udtørring og målinger. Vi kan give dig vores vurdering hele vejen igennem byggeprocessen. Læs med herunder eller download vores brochure.

For nybyggeri

For beboerforeninger

Byggeri med særlige krav

Er det museum, arkiv, kirke, hospital, svanemærket byggeri eller noget helt andet, kan der være særlige krav til byggeriet. Ruskol støtter op om de skærpede krav omkring fugtsikring og rådgiver gerne før, under og efter byggeri omkring tiltag for at mindske opfugtning af byggematerialer. Som kan føre til vækst af skimmelsvampe, der kan føre til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

Ruskol tilbyder specialydelse omkring fugt ved f.eks. CLT- byggeri.

Udfra gældende fugtstrategi, for det enkelte byggeri, tilbyder Ruskol eksempelvis fugtmålinger for at overvåge evt. udtørring samt sikre fugtniveau for overholdelse af BR18. Nedenstående er eksempel på eksisterende fugtstrategi ved CLT-byggeri, hvor målepunkter allerede er defineret samt særlige krav er sat. CLT byggeri inkluderer blandede materialer og derfor også forskellige grænseværdier for restfugt. Ruskol kan i den forbindelse tilbyde at være uafhængig trediepart for dokumentation.  

Svanemærket byggeri

Et svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi og et godt indeklima ved hjælp af krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.

Desuden lever det op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Et svanemærket byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart i både byggeproces og det færdige byggeri.

Ruskol støtter op om de skærpede krav omkring fugtsikring og tilbyder solid rådgivning gerne omkring tiltag for at mindske opfugtning af byggematerialer til vækst af skimmelsvampe, der kan føre til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

Med kravene til fugtsikring og fugtinventering ved svanemærket og DGNB byggeri og renovering, kan det virke uoverskueligt at finde kompetencerne til at efterleve de skærpede krav. Det kan Ruskol a/s hjælpe jer med.

Vi har hos Ruskol a/s taget det kompetencegivende kursus, som Molio “byggeriets videncenter” anbefaler og kan nu rådgive og udføre fugtrelaterede opgaver ang. de nye regler om fugtforebyggelse i forbindelse med miljøcertificerede byggerier og renoveringer.

Vi har over 45 års erfaring i fugt relaterede udfordringer og kan med vores rådgivende ingeniør og brede vifte af kompetencer, sikre jer kvalitet fra start til slut i byggeprocessen.

Vi kan med en samarbejdsaftale, sikre jer en ensartet proces på jeres byggerier, med fast prisaftale og hvor vi sammen fastsætter rammerne. Vi kommer gerne forbi til en uddybende snak om jeres udfordringer og vores kompetencer.

Fugtmåling i beton

Fugt kan give store problemer og medføre skimmelsvamp, hvis det ikke fjernes i tide. Ruskol arbejder professionelt og effektivt med korrekt fugtmåling og har dermed mulighed for at bremse fugtskaden, inden det er for sent.

Der er forskellige måder at fugtmåle på og der skelnes mellem:

Ikke-destruktiv måling af fugt
Her måler vi i luften og i konstruktionsmaterialet med særlige kalibrerede instrumenter, som giver et præcist billede af fugtigheden, uden at der laves hul i vægge eller gulve.

Destruktiv måling af fugt
Hvis det ikke er muligt at identificere fugtskaden via ikke-destruktiv måling, kan det blive nødvendigt at bore huller i vægge og gulve, eller brække noget op for at komme til at foretage målinger. Du kan altid kende Ruskol på vores målepropper, som vi bruger ved destruktive målinger af fugt.

En fugtmåling følges altid op af en omfangsbedømmelse/fugtrapport, som viser behovet for affugtning. Rapporten indeholder også professionelle råd, om hvordan skaden udbedres bedst muligt.

Målepropper

Hos Ruskol bruger vi altid målepropper ved destruktive målinger til hulforing. Se efter de blå målepropper, så ved du at Ruskol er i nærheden.

Fugtstrategi

I tilfælde af at fugtstrategi ikke allerede er udarbejdet, tilbyder Ruskol i samarbejde med virksomheden hjælp til at udarbejde fugtstrategi, for levering af fugtdokumentation, jf. BR18’s krav til fugt og indeklima, hvor der kræves en effektiv fugtstyring under byggeprocessen. Bemærk at arbejde altid i tæt samarbejde med virksomheden, således at arbejdet kan implementeres i pågældende byggeproces.

Kvalitetssikring

Udtørring af byggeri udføres af Ruskol a/s efter forskrifter i Bygningsreglementet 2018 samt ”vejledning om håndtering af fugt i byggeriet” af Eva Møller SBI, udgivet i maj 2011.

Vi udtørrer betondækket til ca. 90 % RF (restfugtighed målt i beton) og udtørring i vægge til 80 % RF, såfremt der ikke er aftalt andet.

Undervejs i udtørringsprocessen udfører vi løbende fugtmålinger. På den måde kan vi hele tiden følge med i hvornår udtørringen har nået det aftalte niveau. Når udtørringen er gennemført, sørger vi for at udarbejde den endelige fugtrapport som teknisk dokumentation til den kommunale myndighed, således at bygningsreglementet over – holdes. På den baggrund kan der udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Kvalitetssikringsmappen er et værktøj for entreprenørerne og modtagerne af det færdige byggeri, til at dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af entrepriseaftalen. Med en fugtrapport fra Ruskol a/s, kan der hurtigt sættes flueben ved et af punkterne i kvalitetssikringsmappen

Vil du gerne høre mere?

Er du på landevejen, på byggepladsen eller på kontoret – gælder det en akut løsning, prisforespørgsel, produktinformation og rådgivning står vi til rådighed.

Kontakt os via chat, email eller på telefon.

Ønsker du mere specifik fugtteknisk rådgivning kan du altid få online demovisning af vores produkter og services.

Skimmelsvamp

Ruskol tilbyder omfangsvurdering, for årsag samt handlingsplan og forslag til skimmelsanering ved alle typer byggerier.

Når skaden er sket og et byggeri er angrebet af skimmelsvamp, så tag Ruskol med på råd og få kvalitetsrådgivning, der igen sikrer et tørt og sundt byggeri.

Ruskol a/s er nemlig også ing. rådgivning med kompetent viden omkring fugtrelaterede opgaver og indenfor indeklima.

Vi har vores eget laboratorium, hvor vi har rammer til næsten alle typer for fugt og skimmeltest. I vores fugtlaboratorium udfører vi bl.a tørvægtsprøver og måling af restfugtighed. Vi er certificerede til at fremkalde Mycometer test og kan håndtere kontaktaftryk, luftprøver, DNA test, screening og test for PCB, Asbest, E coli osv.

Vores inhouse specialist i fugt & skimmel og rådgivende ingeniør er en aktiv del af følgegruppen til nyeste SBI- anvisning 274, også kaldet Instituttet BUILD. Se her for mere information.  https://molio.dk/boeger/skimmelsvampe-i-bygninger-e-bog/c-23/p-3425