Måling og dokumentation af fugt og skimmel

Fugtmålinger – overflade og destruktive målinger

Udtørringen af byggeriet følges med løbende fugtmålinger af vægge og gulve. Målingerne udføres med Gann overflademåler, Hydromette UNI1 eller lignende. Der vil blive boret målepropper i dækket (hvis det er muligt) og i væggen som referencepunkter for overflademålingerne. I målepropperne bliver RF% målt ved en given temperatur. Målinger i målepropper udføres med Testotherm 625, 645 eller 650.

Når udtørring er sat i gang, kommer Ruskol og fugtmåler, gennemgår boligen for fugt, foretager kontrol af affugter og byggelederen opdateres enten mundtligt eller pr. e-mail. Når boligerne frigives, er der fugtmålt for sidste gang. Fugtmålingerne samles i en afsluttende rapport, som kan vedlægges kvalitetsmappen.

I nybyggeri introduceres hele tiden nye materialer som ikke nødvendigvis hænger sammen med eksisterende byggeprocesser. Derfor er det vigtigt at se på nye metoder for fugtmålinger, udtørringstider osv.  således at byggeriet kan overholde de stramme tidsplaner.

Vi kan f.eks. se at omkring EPS beton at der er behov for information og valid teknisk dokumentation om, hvordan EPS beton tørre samt hvor svært det er at få fugten ud, hvis den først er indkapslet i gulvkonstruktioner.

Ruskol kan bl.a i vores laboratorium udføre tørvægtsprøver, fugtmåling af restfugtighed under kontrollere temperatur og fugtforhold. Vi er så nysgerrige i nye materialer og processer, at vi opsætter materialer opstillinger  så vi kan se hvordan materialerne håndterer fugtpåvirkninger.

Vi arbejder med processer og handlingsplaner omkring fjernelse af skimmelsvamp og er certificerede til at fremkalde Mycometer test, dyrkningsprøver, luftprøver, DNA test, screening og test for PCB, Asbest og E coli.

  Fugtmålinger, herunder EPS fugtmåling

  Test og resultat fra eget laboratorium

  Huldæksudtørring

  Fugtmålinger, herunder EPS fugtmåling

  Ved nybyggeri kan EPS beton med fordel bruges. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke defineret officielle regler eller anvisninger for anvendelse af EPS-beton.

  Der er derfor behov for information og valid teknisk dokumentation om, hvad EPS beton kan.  Det er svært at få fugten ud, hvis den først er indkapslet og der er set tilfælde, hvor gulvvarmeslanger er sprunget og har opfugtet gulvet. Dette medfører vandskade og eventuelt skimmelsvamp som følgevirkning – hvilket til sidst kan medføre en ekstra regning.

  Test og resultat fra eget laboratorium

  Tests, skimmelanalyser og resultater fra vores egne laboratorier hjælper os til konstant udvikling. Vi rådgiver om fugtproblemer i produktion, kældre og ved vandskader. Hvor er fugten og hvordan får vi den fjernet.

  Huldæksudtørring

  Vand i huldæksrør er en udfordring, der oftest først opdages efter lang tid og til stor gene, for de beboere der tager deres nye bolig i brug. Ruskol a/s tilbyder udtørring af huldæk, både ved udboring og blæs under opførelsen af byggeriet, men også når beboeren opdager vandet, det kan både være ved ophæng af lamper i loft, men også ved opblomstring af fugtskjolder på loftet.

  Ruskol a/s har udviklet maskiner til disse opgaver, som kan hænges i loftet eller stå på gulvet med en slange til udtørring af huldækket. Vi udborer, opsætter huldæks – blæser, kontrolmåler løbende og nedtager igen, når huldækket er tørt.