Affugtning til sunde vandværker

Vandværker betragtes i dag som levnedsmiddel-virksomheder, og der er øget fokus på vandkvalitet og hygiejne. Derfor er affugtning en naturlig del af værket. Dels fordi det sikrer et tørt klima, så rør og pumper ikke ruster. Dels fordi det forhindrer, at der opstår gunstige forhold for mikrobiel vækst, blandt andet skimmelsvamp.

Når vi skal dimensionere et anlæg, kigger vi på rummets volumen, temperatur, vandoverfladen på åbne filterbassiner etc. Med disse enkle og let tilgængelige oplysninger kan vi beregne størrelsen på anlægget og den mest økonomiske løsning.

Vi udfører også gerne en energiberegning for affugtningsløsningen under de givne forhold. Det er blandt andet vigtigt at vælge den rigtige styring – f.eks. en dugpunktsstyring DS-DPS eller hygrostat DS-HTN – for at sikre lavest mulige driftsomkostninger på affugtningsanlægget. Vi producerer selv affugtningsanlæggene og styresystemerne.