Hver skimmelsvamp sin behandling

For at finde skimmelsvamp i konstruktioner, samt vurdere omfanget af skaden tilbyder vi forskellige test. Vi er certificeret til at udføre test af skimmelsvamp efter Mycometermetoden, både svab og air. Det er en velegnet metode til at finde og dokumentere skimmelsvampe i bygninger. Som hjælp til at lokalisere en fugtskade/skimmelskade kan vi desuden foretage tapeaftryk, DNA-test og kontaktaftryk for at identificere stedet.

Skimmelsvamp kan man ikke blot sprøjte væk med desinfektionsmidler. Opgaven er mere kompliceret. Før man kan fjerne skimmelsvamp, er det vigtigt at vide, hvor omfattende tilstedeværelsen af skimmelsvamp er og hvordan den skal fjernes på den enkelte opgave.

Der findes flere metoder til afrensning. Det er ofte bedst at anvende en kombination af flere metoder for at sikre, at skimmelsvampen er fjernet. Vi bruger forskellige metoder til forskellige underlag – det vurderes og udføres efter den enkelte opgave.