Symptomer på fugt og skimmelsvamp

Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer. Helbredspåvirkningerne af skimmelsvampe kan inddeles i 2 kategorier: irritation samt allergi og anden overfølsomhed.

Irritation er den hyppigste form for påvirkning ved udsættelse for skimmelsvamp. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse, luftveje, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, hoste og hududslet. Irritation af luftvejene kan øge risikoen for luftvejsinfektioner.