Hav det godt i et godt indeklima

Et sundt indeklima er afgørende for trivslen for de mennesker, der færdes i bygningerne. Hvis der er fugt og skimmelsvamp, kan det give problemer med helbredet. Nogen reagerer med hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær og svimmelhed, mens andre oplever anfald af allergi eller anden overfølsomhed.

Men der er også mange andre faktorer, som er afgørende for, om indeklimaet er godt – for eksempel lufttemperatur, ventilation, CO2, radon, lys, lyd, partikler osv. Det gælder om at finde problemerne i en fart.

En undersøgelse af indeklimaet starter typisk med interviews for at indkredse, hvilke faktorer, der kan have indflydelse på, at indeklimaet ikke opfattes som tilfredsstillende. Herefter gennemgås og måles alle tænkelige faktorer omkring indeklimaet for at finde årsagen og derefter en god løsning.