Resultaterne er målbare

Ruskol kondensanlæg fjerner fugt i luften således, at den relative fugtighed langsomt sænkes, og der kan ske en fordampning fra overfladerne af byggematerialerne.

Under udtørringen er det vigtigt, at affugtningen kører uafbrudt, og at lokalerne holdes så tætte som muligt for at kunne kontrollere tørreprocessen.

Undervejs i processen udfører vi løbende fugtmålinger. På den måde kan vi hele tiden følge med i, hvornår udtørringen har nået det aftalte niveau. Når udtørringen er gennemført, sørger vi for at udarbejde den endelige fugtrapport som teknisk dokumentation til den kommunale myndighed, således at bygningsreglementet overholdes. På den baggrund kan der udstedes en ibrugtagningstilladelse