Fugt og skimmel

Symptomer på fugt og skimmelsvamp

Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer. Helbredspåvirkningerne af skimmelsvampe kan inddeles i 2 kategorier: irritation samt allergi og anden overfølsomhed.

Irritation er den hyppigste form for påvirkning ved udsættelse for skimmelsvamp. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse, luftveje, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, hoste og hududslet. Irritation af luftvejene kan øge risikoen for luftvejsinfektioner. 

Svimmelskamp kan mærkes

Fugt og skimmelsvamp i bygningen kan give problemer med helbredet hos de mennesker, der færdes der. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og luftveje, der kan øge risikoen for luftvejsinfektioner. Man kan også opleve hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, hoste, udslæt, allergi og anden overfølsomhed.

Hvis nogen i bygningen har et eller flere symptomer, og der samtidig er mistanke om fugt og skimmelsvamp, så er det en god ide at kontakte Ruskol og lade os undersøge problemet med det samme.

Hver skimmelsvamp sin behandling

For at finde skimmelsvamp i konstruktioner, samt vurdere omfanget af skaden tilbyder vi forskellige test. Vi er certificeret til at udføre test af skimmelsvamp efter Mycometermetoden, både svab og air. Det er en velegnet metode til at finde og dokumentere skimmelsvampe i bygninger. Som hjælp til at lokalisere en fugtskade/skimmelskade kan vi desuden foretage tapeaftryk, DNA-test og kontaktaftryk for at identificere stedet.

Skimmelsvamp kan man ikke blot sprøjte væk med desinfektionsmidler. Opgaven er mere kompliceret. Før man kan fjerne skimmelsvamp, er det vigtigt at vide, hvor omfattende tilstedeværelsen af skimmelsvamp er og hvordan den skal fjernes på den enkelte opgave.

Der findes flere metoder til afrensning. Det er ofte bedst at anvende en kombination af flere metoder for at sikre, at skimmelsvampen er fjernet. Vi bruger forskellige metoder til forskellige underlag – det vurderes og udføres efter den enkelte opgave.

Gode råd til et godt indeklima

Som udgangspunkt er der et godt indeklima i boliger, der byggeteknisk er i orden og normalt vedligeholdt.
Man kan selv sørge for at forebygge fugtproblemer, og dermed undgå skimmelsvamp ved at overholde følgende 10 gode råd:

  • 9Luft ud 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 min.
  • 9Tænd emhætten og læg låg på gryden, når du laver mad.
  • 9Tør kondens af vinduerne.
  • 9Luk døren, når du bader. Tør op og luft ud efter badet.
  • 9Hold fugerne tætte i badeværelsets gulv og vægge.
  • 9Tør dit vasketøj udenfor eller i tørretumbler.
  • 9Sørg for minimum 5 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
  • 9Tænd for varmen, og lad varmen være jævnt fordelt i boligen.
  • 9Indret hjemmet, så det er rengøringsvenligt – og gør rent.
  • 9Hold øje med ændringer i boligen. ”Sommerhuslugt” kan være tegn på skimmelsvamp.