Beskrivelse

Ruskol a/s DNA-analysen

HouseTest / Ruskol DNA-analyse, der ud fra en støv- eller luftprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor prøven er taget.

DNA-analysen kan også bidrage til opsporing af skjult skimmelsvamp, da forskellige arter skimmelsvamp har forskellige foretrukne voksesteder. Herved begrænses de destruktive indgreb i boligen.

Analysen foregår ved, at en støv- eller luftprøve opsamles i bygningen, og indsendes til vores laboratorium. Her analyseres prøven for indhold af DNA fra skimmelsvamp.

DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

DNA kan således anvendes til at registrere skimmelsvampe og bakterier i en støvprøve, idet støvet vil indeholde sporer og fragmenter fra disse organismer, hvis de findes i boligen.

Med HouseTests / Ruskol DNA-analyse er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.